כלים

כך טוענים פעילי המחאה החברתית אשר חברו אל מחוסרי דיור במחאה על הזנחת הדיור הציבורי ע"י ממשלת נתניהו והחברות המשכנות. את טענותיהם סומכים הפעילים על דו"ח של מחלקת המחקר של הכנסת בו נחשפים אי סדרים כספיים, העדר יישום הוראות חוק והזנחה מתמשכת של נושא הדיור הציבורי

השבוע, ערך ועד הפעולה למען הדיור הציבורי "הלוויה" סימבולית לדיור הציבורי, בה הובל בארון מתים, תוך שמסתופפים סביבו מספידים ומקוננות לבושי שחורים ומניחים עליו פרחים לאות אבל.

ההפגנה, בה נכחו כ-150 איש ואישה, ערבים ויהודים, נערכה בשדרות ירושלים ביפו, על מפתן דלתה של החברה המשכנת חלמיש, אשר אחראית על שיכון הדיירים הזכאים באיזור ת"א-יפו.

http://www.youtube.com/watch?v=5fROOFZJMoA

המפגינים טוענים כלפי הממשלה כי על אף קיומו של חוק הדיור הציבורי שנחקק כבר ב-98, הוא אינו מיושם כבר שנים, ולמעשה לא נבנתה אפילו דירה ציבורית אחת כבר עשור.

החוק קובע כי את הכסף הנכנס למדינה ממכירת דירות דיור ציבורי, יש להפנות להשקעה בדירות נוספות לאותה מטרה. לאחרונה נחשף במסמך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת כי הכסף ממכירת הדירות אכן נכנס לקופת המדינה והוא מגיע כמעט ל-3 מיליארד ₪, אך אותו סכום לא הושקע ביצירת דירות ציבוריות חדשות.

המצב הנוכחי, בו לא נבנות דירות ציבוריות חדשות, ומספר הזכאים והממתינים לדירות רק גובר, יוצר מצב של אלפי משפחות הנותרות ללא קורת גג.

בכך טוענים המפגינים, "המדינה למעשה הרגה את הדיור הציבורי בישראל ועשקה את האזרחים המוחלשים ביותר שלה".

יהודית אילני, משפטנית ופעילה זה שנים רבות למען הדיור הציבורי הקריאה הספד בו ציינה: "הדיור הציבורי לא מת סתם כך, הוא נרצח".

אילני וייתר חברי הוועד תולים את האחריות הן על ממשלת נתניהו, אשר בתקופת כהונתו הקפיא משרד האוצר בחוק ההסדרים את יישומו של החוק, והן את החברות המשכנות אשר, לטענתם, מרכזות את מאמציהן בפינוי הדיירים ולא בשיכונם.

בפרקטיקה, החברות המשכנות מקשיחות את התנאים כלפי זכאי הדיור הציבורי, אם באמצעות העלאת שכר הדירה המסובסד במאות שקלים, ואם באמצעות כללים נוקשים שהפרתם גוררת פינוי הדיירים אל הרחוב.

יצויין כי הזכאים הם מלכתחילה אוכלוסיות קשות יום, כגון אמהות חד-הוריות, נכים ואחרים החיים על קצבאות הביטוח הלאומי בסך כאלף – אלפיים ₪, אשר עבורם איום הפינוי פירושו השלכתם אל הרחוב.

על כן, דורשים המפגינים כי יופסקו לאלתר כל הפינויים, ישונו הקריטריונים החלים היום על החברות המשכנות, המעודדים את החברות המשכנות לפנות במקום לשכן, וכן, בנייה מואצת של דירות המיועדות לדיור ציבורי כפי שנקבע בחוק, באופן שימזער את הנזק שנגרם במשך עשור של קיפאון.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS