מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל בליווי שוטרי משטרת ישראל, פינו השבוע מסיג גבול, שמואל עטיה, תושב גבעת שמואל שניסה להשתלט על קרקע בבעלות המדינה בשטח של כ-30 מ"ר, אותה גידר לשימושו הפרטי, ללא היתר ובניגוד לחוק. עטייה כבר פונה מהשטח פעמיים, ובכל פעם שב וגידר את הקרקע מחדש, וכעת פונה בפעם השלישית

כלים

מבצע אכיפה של מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל בגבעת שמואל הסתיים בפינוי פלישה לאדמות המדינה. מסיג הגבול, שמואל עטיה, גידר לשימושו קרקע ציבורית המיועדת למגורים, בשטח של כ-30 מ"ר.

זוהי הפעם השלישית בה מפנים מפקחי רשות מקרקעי ישראל את עטייה מהשטח אליו פלש. עטייה כבר פונה בעבר מהשטח פעמיים, ובכל פעם שב ופלש לשטח, למרות ההתראות שקיבל.

מפקחי רשות מקרקעי ישראל הגישו נגד עטיה תלונה במשטרה, באשמת הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל, ופינו את הפולש מתוקף חוק המקרקעין, בליווי המשטרה. הקרקע הוחזרה לקדמותה ולמאגר הקרקעות הציבורי.

כעת יחל ברשות, בסיוע פרקליטות המדינה, הליך היערכות פנימי במטרה לגבש נגד עטיה תביעה על החזר העלויות שנגרמו למדינה בעקבות פלישתו החוזרת ונשנית, לרבות שכר המפקחים והשוטרים ועלויות הציוד ההנדסי ששימש לפינוי הפלישה.

ישראל סקופ, מנהל החטיבה לשמירת קרקע ברשות מקרקעי ישראל, אומר: "אנחנו נתקלים לעיתים קרובות בתופעות של פולשים ומסיגי גבול, המגדרים שטח לשימושם האישי, למרות שמדובר בקרקעות ציבוריות. יש להדגיש שכאשר מדובר בפולשים סדרתיים החוזרים לשטח ממנו פונו, מדובר בתופעה חמורה שבעתיים, של עבריינות מתריסה, ורשויות החוק יודעות כיצד להתמודד עם מקרים כאלו באמצעות מדיניות אכיפה תקיפה. על מסיגי הגבול לדעת כי מפקחי רשות מקרקעי ישראל פועלים יום - יום, בכל חלקי הארץ, בשמירה על קרקעות המדינה, וכי תפיסתם היא רק עניין של זמן".

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS