בנק הפועלים

נוצר ב-08.03.2010 03:03
(התחממות עולמית)

חrami_sabag_smallשמל סולארי במחלבת אדיר: מערכת סולארית חדשה לאספקת חשמל ירוק הוקמה על גג מבנה מחלבת אדיר באזור התעשייה בדלתון. שבצפון, ותספק למפעל חשמל ירוק לצורך הפעלת מכונותיו. עודפי ייצור החשמל, אם יהיו כאלה, יימכרו חזרה לחברת החשמל. המערכת הוקמה במימון בנק הפועלים, המפעיל תוכנית מיוחדת למתן אשראי להקמות מערכות חשמל סולארי