haimshtengerשופט בית-משפט העליון, ניל הנדל, נעתר השבוע (יום ב') לבקשתו של עו"ד חיים שטנגר, באמצעות בא-כוחו עו"ד גיא הלוי, לקבוע דיון בפני הרכב של שופטי בית-משפט העליון, זאת לאחר שעו"ד שטנגר דחה את הצעתו של שר המשפטים פרופ' יעקב נאמן, שהוגשה לבג"צ לפני מספר ימים, במסגרתה הציע לפנות למועצה הארצית של לשכת עו"הד ולשקול תיקון מסוים באיסור של גביית שכר טרחה שלא בכסף, כך שיצומצם במידה מסוימת האיסור הקבוע כיום בכללי האתיקה והמונע מעורכי-דין לגבות שכרם מלקוחותיהם, בשווה כסף

כלים

haimshtengerשופט בית-משפט העליון, ניל הנדל, נעתר השבוע (יום ב') לבקשתו של עו"ד חיים שטנגר, באמצעות בא-כוחו עו"ד גיא הלוי, לקבוע דיון בפני הרכב של שופטי בית-משפט העליון, זאת לאחר שעו"ד שטנגר דחה את הצעתו של שר המשפטים פרופ' יעקב נאמן, שהוגשה לבג"צ לפני מספר ימים, במסגרתה הציע לפנות למועצה הארצית של לשכת עו"הד ולשקול תיקון מסוים באיסור של גביית שכר טרחה שלא בכסף, כך שיצומצם במידה מסוימת האיסור הקבוע כיום בכללי האתיקה והמונע מעורכי-דין לגבות שכרם מלקוחותיהם, בשווה כסף

לפני כשנה עתר עו"ד שטנגר, נגד המועצה הארצית של לשכת עורכי-הדין ונגד שר המשפטים, פרופ' נאמן, בדרישה, לביטול כלל האתיקה של לשכת עורכי-הדין, האוסר על עורכי-דין לקבל שכר טרחתם שלא בכסף ולאפשר לעורכי-הדין לקבל את שכר טרחתם מלקוחותיהם, גם בשווה כסף.

בעקבות הגשת העתירה לבג"ץ הודיע בשעתו שר המשפטים, פרופ' נאמן, לבית המשפט העליון כי לאור הזמן שחלף מאז הפניות הקודמות של המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין, ביקש הוא מהדרג המקצועי במשרד המשפטים לבחון פעם נוספת את בקשת הלשכה לתיקון כלל 9, בנוסח שאושרר בידי המועצה הארצית של הלשכה, בחודש ינואר האחרון ולהמליץ בפניו אם לאשר את התיקון המבוקש.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS