אל עראקיב

(דרום)

מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, משרד הפנים והסיירת הירוקה, בסיוע כוחות משטרה ביצעו השבוע מבצע אכיפה מרוכז במסגרתו נהרסו ופונו 5 מבנים בלתי חוקיים שהוקמו על אדמות מדינה ברחבי הנגב, לרבות ניסיון פלישה חוזרת בנחל דודאים (אל עראקיב). מפקחי רשות מקרקעי ישראל מתכננים בימים אלו חבילת צעדי אכיפה חדשים נגד פולשי אל עראקיב, שפלשו לקרקע בפעם ה- 73

(רכב)

עשרה מיקרים של בנייה בלתי חוקית ופלישה אל אדמות מדינה בנגב פונו במסגרת מבצע אכיפה מרוכז של מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, משרד הפנים והסיירת הירוקה, בסיוע כוחות משטרה. במסגרת המבצע פונו שני מגרשים בלתי חוקיים למכירת רכב ברהט ובשגב שלום ונהרסו בפעם ה- 72 מבנים בלתי חוקיים שהוקמו ע"י הפולשים בנחל דודאים ("אל עראקיב")

(דרום)

עם תחילת השבוע,חזרו מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל לנחל דודאים ("אל עראקיב"), וגילו כי במהלך סוף השבוע שבו הפולשים הבדואים והקימו 6 מבנים בלתי חוקיים באתר שבית המשפט הורה לפנותו. המבנים, יחד עם ארבעה מיכלי מים גדולים שהוצבו במקום, ללא אישור ובניגוד לפסיקת בית המשפט, פונו באופן מיידי

(הדופק הפלילי)

מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה, בסיוע כוחות משטרה, פינו כ- 20 מבנים בלתי חוקיים שנבנו בשנים האחרונות ע"י פולשים בדואים בנחל דודאים ("אל עראקיב"), בסמוך לבית קברות. במסגרת הפעילות פונו מבנים ששימשו לצרכים פרטיים (מבני מגורים, מחסנים, דירי כבשים וכדומה) שהוקמו בסמוך לשטח בית קברות. הפעילות התנהלה תוך הקפדה על קדושת מתחם בית הקברות הסמוך, כאשר סככות האבלים והקברים עצמם היו מחוץ לתחום שטח הפינוי. במהלך המבצע נעצרו 11 איש ע"י המשטרה לאחר שניסו להפריע למהלך התקין של הפינוי.

(הדופק הפלילי)

מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, משרד הפנים והסיירת הירוקה, בסיוע כוחות משטרה ביצעו השבוע מבצע אכיפה מרוכז בנגב, במסגרתו נהרסו ופונו 9 מבנים בלתי חוקיים וניסיונות לפלישה אל אדמות מדינה שאותרו ברחבי הנגב, לרבות ניסיון פלישה חוזרת בנחל דודאים (אל עראקיב)

(דרום)

מפקחי רשות מקרקעי ישראל, משרד הפנים והסיירת הירוקה בסיוע כוחות משטרה ביצעו השבוע מבצע אכיפה רחב היקף בנגב, במסגרתו נהרסו ופונו 16 מבנים בלתי חוקיים וניסיונות לפלישה אל אדמות מדינה שאותרו ברחבי הנגב, לרבות ניסיון פלישה חוזרת בנחל דודאים (אל עראקיב)

(דרום)

מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, משרד הפנים והסיירת הירוקה בסיוע כוחות משטרה ביצעו השבוע מבצע אכיפה מרוכז בנגב, במסגרתו נהרסו ופונו 10 מבנים בלתי חוקיים וניסיונות לפלישה אל אדמות מדינה שאותרו ברחבי הנגב, לרבות ניסיון פלישה חוזרת בנחל דודאים (אל עראקיב)

(דרום)

מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, משרד הפנים והסיירת הירוקה, בסיוע כוחות משטרה, ביצעו השבוע מבצע אכיפה מרוכז בנגב, במסגרתו נהרסו ופונו 13 מבנים בלתי חוקיים וניסיונות לפלישה אל אדמות מדינה, שאותרו ברחבי הנגב, לרבות מטע זיתים בלתי חוקי בשטח של כ- 3000 מ"ר וניסיון פלישה חוזרת בנחל דודאים (אל עראקיב)

(דרום)

מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, והסיירת הירוקה בסיוע כוחות משטרה ביצעו השבוע מבצע אכיפה מרוכז בנגב, במסגרתו נהרסו ופונו 4 מבנים בלתי חוקיים ופונו ניסיונות לפלישה אל אדמות מדינה שאותרו ברחבי הנגב, לרבות ניסיון פלישה חוזרת בנחל דודאים ("אל עראקיב")

(דרום)

מפקחי רשות מקרקעי ישראל, משרד הפנים והסיירת הירוקה בסיוע כוחות משטרה ביצעו השבוע מבצע אכיפה רחב היקף בנגב, במסגרתו נהרסו ופונו 18 מבנים בלתי חוקיים וניסיונות לפלישה אל אדמות מדינה שאותרו ברחבי הנגב, לרבות ניסיון פלישה חוזרת בנחל דודאים (אל עראקיב)