אילן ישורון

(הדופק הפלילי)

במסגרת מבצע אכיפה מרוכז פינו בשבוע שעבר מפקחי רשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה, 300 דונם בנתיבות עליהם השתלטו מסיגי גבול באזור המיועד להקמת שכונת מגורים חדשה

(דרום)

מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל ומשרד הפנים, בסיוע כוחות משטרה, ביצעו השבוע מבצע אכיפה מרוכז בנגב, במסגרתו נהרסו ופונו 11 מבנים בלתי חוקיים וניסיונות לפלישה אל אדמות מדינה שאותרו ברחבי הנגב, ובכללם מטע בלתי חוקי וניסיונות לגידור אדמות מדינה

(דרום)

מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, הסיירת הירוקה ומשרד הפנים, בסיוע כוחות משטרה, ביצעו מבצע אכיפה מרוכז ברחבי הנגב במסגרתו נהרסו ופונו 18 מבנים וניסיונות פלישה בלתי חוקיים שהוקמו על אדמות מדינה. במסגרת מבצע זה פונה ניסיון פלישה חוזר בנחל דודאים ("אל עראקיב") שם פונו 5 מבנים בלתי חוקיים

(הדופק הבטחוני)

במסגרת מבצע אכיפה מרוכז פינו השבוע מפקחי רשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה, בליווי שוטרי יחידת יואב במשטרת ישראל, פולשים שניסו להשתלט על שטחים נרחבים בהיקף של כ-1600 דונם, בתוך שטח אש צה"לי הממוקם ממערב לערד. השטחים נזרעו ללא היתר על ידי מסיגי הגבול, שבכך ביצעו עבירה פלילית ואף סיכנו את עצמם ואת פעילות צה"ל. המפקחים חרשו את השדות בכדי להסיר את הגידולים

(דרום)

מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, הסיירת הירוקה ומשרד הפנים, בסיוע כוחות משטרה, ביצעו בשבוע שעבר מבצע אכיפה מרוכז ברחבי הנגב במסגרתו נהרסו ופונו 14 מבנים בלתי חוקיים שהוקמו על אדמות מדינה. במבצע זה פונה ניסיון פלישה חוזרת בנחל דודאים ("אל עראקיב").

(דרום)

מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, הסיירת הירוקה ומשרד הפנים, בסיוע כוחות משטרה ביצעו השבוע מבצע אכיפה מרוכז בנגב, במסגרתו נהרסו ופונו 12 מבנים בלתי חוקיים וניסיונות לפלישה אל אדמות מדינה שאותרו ברחבי הנגב.

(בארץ)

מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, משרד הפנים והסיירת הירוקה בסיוע כוחות משטרה ביצעו השבוע מבצע אכיפה מרוכז בנגב, במסגרתו נהרסו ופונו 25 מבנים בלתי חוקיים וניסיונות לפלישה אל אדמות מדינה שאותרו ברחבי הנגב. 17 מסיגי גבול מתוך ה- 25 העדיפו להרוס את המבנים ולפנות את הקרקע בעצמם כדי להימנע מתביעות כספיות על עלויות הפינוי

(דרום)

מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה, בסיוע כוחות משטרה מיחידת יואב ומפקחי משרד הפנים ביצעו בשבוע שעבר מבצע אכיפה מרוכז ברחבי הנגב במסגרתו נהרסו ופונו 5 מבנים בלתי חוקיים שהוקמו במסגרת פלישה חוזרת בנחל דודאים ("אל עראקיב"). בנוסף פונו שלושה מיקרים נוספים של פלישה לאדמות המדינה בנגב מתוקף צווי משרד הפנים

(תשתיות)

מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, פינו פולשים שניסו להשתלט על 672 דונם של קרקע חקלאית אותם זרעו ללא היתר במטרה לייצר הכנסה בלתי חוקית על חשבון אדמות המדינה, באיזור אופקים ובאיזור להב

(מתגייסים למען הסביבה)

מפקחי רשות מקרקעי ישראל פינו השבוע, במבצע ניקוי נרחב, פסולת בלתי חוקית שהושלכה על אדמות מדינה בישובים: לקיה, חורה, רהט, שגב שלום ותל שבע. אלפי-טונות של פסולת, שמרביתה פסולת בנין, פונו ב-184 משאיות לאתרי פסולת מוסדרים