אילן ישורון

(דרום)

מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, הסיירת הירוקה ומשרד הפנים, בסיוע כוחות משטרה, ביצעו מבצע אכיפה מרוכז ברחבי הנגב, במסגרתו נהרסו ופונו 10 מיקרים של הסגת גבול באדמות המדינה ובנייה בלתי חוקית. במסגרת מבצע זה פונה ניסיון פלישה חוזר בנחל דודאים ("אל עראקיב") שם פונו 3 מבנים בלתי חוקיים, שהוקמו בניגוד לפסיקת בית המשפט.

(דרום)

פינוי עצמי נוסף של פלישה לאדמות המדינה: מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל בערד אילצו פולשים, תושבי ערד, להתפנות מאדמות מדינה המיועדות לשמש כשטח ציבורי פתוח, עליהן השתלטו שלא כדין. מדובר בשטח של כ- 270 מ"ר עליו השתלטו הפולשים, גידרו אותו וסיפחו אותו לגינתם הפרטית כדי להרחיב את שטחם על חשבון הציבור.

(בארץ)

חוות גמלים שהוקמה ללא היתר ובניגוד לחוק על אדמות מדינה, פונתה ע"י מסיג הגבול שניסה להשתלט על הקרקע, בעקבות פעולות אכיפה של מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה. הפולש נאלץ להתפנות לאחר שהובהר לו כי אם לא יפנו את הקרקע בעצמו הוא יפונה לפי החוק ואף ייתבע על עלויות הפינוי

(בעלי חיים)

פנסיון לסוסים שהוקם ללא היתר ובניגוד לחוק על אדמות מדינה בדימונה, פונה ע"י מסיגי הגבול שניסו להשתלט על הקרקע, בעקבות פעולות אכיפה של מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל. הפולשים שהקימו עסק על קרקע לא להם נאלצו להתפנות לאחר שמפקחי הרשות הבהירו להם כי אם לא יפנו את הקרקע בעצמם הם יפונו לפי החוק ואף ייתבעו על עלויות הפינוי

(דרום)

פולש שהשתלט על קרקע ששווקה במכרז למגורים וגידר אותה נאלץ לפנות את השטח לאחר פעילות אכיפה של רשות מקרקעי ישראל

(דרום)

מפקחי רשות מקרקעי ישראל הביאו לפינויה של פלישה לאדמות המדינה באזור התעשייה עמק שרה, לאחר שמבנה בלתי חוקי שהוקם על קרקע המיועדת להקמת מפעל נהרס ופונה מהשטח

(דרום)

פינוי עצמי נוסף של פולשים לאדמות המדינה ביישוב אבשלום: מסיגי גבול ביישוב אבשלום שבמועצת אשכול פלשו לקרקעות מדינה הסמוכות לביתם ומיועדות לשמש את הציבור כשטח ציבורי פתוח והקימו עליהן "פינת משחקים" הכוללת מתחם כדורעף לשימושם הפרטי. הפולשים נאלצו לפנות את הקרקע בעצמם, לאחר שמפקחי רשות מקרקעי ישראל הזהירו אותם כי אם לא ייעשו כן יפונו על ידי הרשות ויהיו חשופים לתביעות כספיות ופליליות.

(דרום)

מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה, בסיוע כוחות משטרה, ביצעו מבצע אכיפה מרוכז ברחבי הנגב, במסגרתו נהרסו ופונו 17 ניסיונות פלישה ובנייה בלתי חוקית שהוקמו על אדמות מדינה, 14 מתוכם פונו על ידי הפולשים עצמם. במסגרת מבצע זה פונה ניסיון פלישה חוזר בנחל דודאים ("אל עראקיב") שם פונו 3 מבנים בלתי חוקיים, שהוקמו בניסיונות פלישה חוזרים וחדשים בניגוד לפסיקת בית המשפט.

(דרום)

מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, הסיירת הירוקה ומשרד הפנים, בסיוע כוחות משטרה, ביצעו מבצע אכיפה מרוכז ברחבי הנגב, במסגרתו נהרסו ופונו 13 מבנים וניסיונות פלישה בלתי חוקיים שהוקמו על אדמות מדינה. במסגרת מבצע זה פונה ניסיון פלישה חוזר בנחל דודאים ("אל עראקיב") שם פונו 4 מבנים בלתי חוקיים

(דרום)

מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל (רמ"י) והסיירת הירוקה, בסיוע כוחות משטרה, ביצעו מבצע אכיפה מרוכז ברחבי הנגב במסגרתו נהרסו ופונו 14 מבנים וניסיונות פלישה בלתי חוקיים שהוקמו על אדמות מדינה, כאשר מחציתם, 7 במספר פונו ונהרסו ע"י המפקחים ואילו 7 מקרים נוספים פונו ע"י הפולשים עצמם אשר העדיפו לפנות את הקרקע ולהימנע מתביעות משפטיות