אילן ישורון

(דרום)

מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל בליווי שוטרי משטרת ישראל, פינו השבוע מתוקף צו סילוק פולשים, מסיג גבול בחורה שניסה להשתלט על מגרש בבעלות המדינה המיועד לדיור. השטח הוחזר למאגר הקרקעות הציבורי