כנס מיוחד יתקיים ב- 11 במרץ באוניברסיטת בן גוריון, תחת הכותרת "הטמעת המכלול המושגי של נופי תרבות במערכת התכנון בישראל". הכנס יתקיים במסגרת פעילות "אונסקו - פורום אוניברסיטאות ומורשת בישראל", וידון בשאלה כיצד מבטאים נופי תרבות במערכות התיכנון והשימור העולמיות והלאומיות. ועדת נופי התרבות של אונסקו איתרה בישראל מספר עשרות של "נופי תרבות" ייחודיים, ששימורם דורש הגדרה ונהלים חדשים, אומר פרופ' אלי שטרן, מהמחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי באוניברסיטת בן גוריון בנגב, יו"ר "אונסקו - פורום אוניברסיטאות ומורשת בישראל".

כלים

יום העיון ייערך בהשתתפותן של שתי האחראיות והמומחיות בתחום מאונסקו, אנשי הפורום, חברי הועד הישראלי לאונסקו, חברים מאיגוד המתכננים, מאיגוד אדריכלי הנוף וחברים מהאגודה הגיאוגרפית הישראלית. המושג 'נופי תרבות' מקבל לאחרונה משמעות רבה כחלק מהמרקמים הטבעיים והתרבותיים הנכללים במערכות השימור העולמיות. 'דרך הבשמים' והערים הנבטיות (ערי המדבר) בנגב שזכו להכרה של אונסקו כאתר מורשת עולמי -מהווים דוגמא לנוף תרבות.

"בעבודה מקיפה שנערכה לאחרונה בארץ על ידי ועדת נופי התרבות של הועד הישראלי לאונסקו, הוגדרו כמה עשרות נופי תרבות. שימורם מחייב הגדרה ברורה ונהלי תכנון מחייבים במערך התכנוני הסטטוטורי בארץ. יום העיון יציג את המכלול המושגי של נוף התרבות, על מרכיביו ויקיים דיון בהשתתפות מנהל מינהל התכנון של משרד הפנים על אפשרויות ההטמעה התואמות במערך התכנון הסטטוטורי בארץ", אומר פרופ' שטרן.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS