מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל בליווי שוטרי משטרת ישראל, הרסו השבוע גדר שנבנתה על ידי מסיגי גבול תושבי אזור, בנסיון להשתלט על מגרש בבעלות המדינה, בשטח של 800 מ"ר

כלים

מסיגי הגבול, שזהותם איננה ידועה למפקחי הרשות, השתמשו בקרקע הציבורית, המיועדת למגורים, והקימו גדר שתחמה שטח של 800 מ"ר.

מפקחי רמ"י הגישו תלונה במשטרה, באשמת הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה פלילית שדינה עד שנה מאסר בפועל, והרסו את הגדר מתוקף צו סילוק פולשים. הקרקע הוחזרה לקדמותה ולמאגר הקרקעות הציבורי.

לכשיימצאו הפולשים, יתבצע ברשות הליך פנימי, בסיוע פרקליטות המדינה, במטרה לגבש נגד הפולשים תביעה על החזר העלויות שנגרמו למדינה בעקבות פלישתם, לרבות שכר המפקחים והשוטרים ועלויות הציוד ההנדסי ששימש לפינוי הפלישה.

ישראל סקופ, מנהל החטיבה לשמירת קרקע ברשות מקרקעי ישראל, אומר: "מדובר בעבירה פלילית ובפגיעה ברכוש הציבור, מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל פועלים בנחישות יום יום לפינוי פולשים לאדמות מדינה הגוזלים מהציבור את קרקעותיו".

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS