תגובת חוקרי מכון וולקני לדו"ח המולמו"פ: "יצא המרצע מן השק. כעת ברור שהסתרת חוות הדעת הממשלתית אשר בדקה ומצאה רק לאחרונה שאין להעתיק את מכון וולקני מטילה צל כבד על פעילות הוועדה שהוקמה לאחרונה. הוועדה הזו, כך מסתבר כעת, נועדה לתכלית אחת: לעקוף בדיקה ממשלתית קודמת, אחראית יותר, על ידי גורמים מוסמכים יותר, שמצאה כי אין להעתיק את מכון וולקני.

כלים
מכון וולקני
מכון וולקני
לא פלא אם כך שהרכב הוועדה שמינה נתניהו מורכב בעיקרו מאנשי נדל"ן ומבלי צירופם של אנשי מדע ומחקר חקלאי שכן הדבר האחרון שמעניין את שר החקלאות הוא לפעול באופן ענייני בעניין יוזמתו להעתיק את מכון וולקני לצפון.

חוקרי מכון וולקני קוראים לכל הנוגעים בדבר להסיר ידיהם מהיוזמה הפגומה של שר החקלאות נוכח גילויה של חוות הדעת ולבטל את "ועדת הנדל"ן" שנועדה so called לבחון את עתידו של המחקר החקלאי. הסתרת חוות הדעת של המועצה הלאומית למחקר ופיתוח מהציבור - ואף מחלק מחברי הוועדה - מאפילה על התהליך כולו ומוטב היה, לו היה מבטלים באופן מיידי את ההצגה לציבור של ועדה הבוחנת באופן "אמיתי" את הדרוש בחינה.

הסתרת חוות הדעת הינה רק עוד פרק נוסף בחוסר הענייניות באופן בו שר החקלאות מקדם את יוזמתו למן הרגע הראשון. זה החל משתי חוות דעת מוזמנות שניסו לתמוך בהעתקת המכון אך ללא ביסוס כלכלי או מקצועי. זה המשיך עם קידום היוזמה למרות שכל הנוגעים בדבר, כולל שר החקלאות בעצמו, כבר מודעים היטב לסיכונים שמציבה היוזמה למחקר החקלאי במדינת ישראל. ומסתיים בהקמה שערורייתית של ועדה אשר התעלמה לחלוטין מחוות הדעת.

מכתב המינוי של הוועדה, הרכבה ומטרותיה עולה, כי ההתייחסות אל מכון וולקני, הינה כאל עתודת נדל"ן בלבד. מכתב המינוי עולה עוד, כי אין בו כל התייחסות למהות המוסד, לעבודה המחקרית המתבצעת בו ולתרומתו האדירה לחקלאות ישראל ולהערכה חובקת העולם לה הוא זוכה. לנוכח הגילויים האחרונים, אנו קוראים לביטולה המידי של ועדה זו שנעדרת כל יכולת לבחון בצורה מקצועית את עתידו של המחקר החקלאי במדינת ישראל.

ראינו את הפזיזות של שר החקלאות אורי אריאל כשהחליט בהחלטה חפוזה ואימפולסיבית, שאמורה לגרור אחריה את התפטרותו מתפקידו – מספק לראש ממשלת רוסיה רחפן במתנה. זאת מבלי לחשוב כיצד פעולה זו פוגעת במחקר החקלאי, ומבלי לחשוב על טוהר מידות. אחר כך, ללא בושה, הוא העז לתקוף את חוקרי המכון על כך באומרו שחוקרי המכון מקדמים את ההתקפה עליו בעקבות יוזמתו להעתיק את המכון לצפון. כאילו חוקרי מכון וולקני שמו בפיו דברים ובידיו פעולות כדי שאחר כך יוכלו לתקוף אותו על כך.

כעת אנו עומדים מול התהליך הפגום שנועד לבחון את יוזמתו להעתיק את מכון וולקני לצפון ומתבוננים בדאגה על פעולותיו של שר החקלאות אשר ממשיך להתנהג בחוסר אחריות כלפי המחקר החקלאי אלא שהפעם פעולתו זו תביא לחיסולו של המחקר החקלאי ולא תפגע נקודתית בפעילות המחקר המתקיימת במכון בשל מסירת רחפן".

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS