מיכל אגמון גונן

(מאמרים - חברתי)

אל לנו כציבור להמשיך להניח כי תהליכי הכנת המפרטים לקראת מכרזי שירותים מתנהלים כהלכה; אסור לנו להניח שכאשר ועדת רכש של גוף מדינתי או ציבורי כלשהו מקבלת לידיה מפרט ועליה לבחור זוכה במכרז ולהגיע עמו לתנאים והסכמות, הדברים מתנהלים לטובתנו

(מאמרים - משפט)
"גבולות מדיניים אינם אפילו גבשושית האטה על אוטוסטראדת המידע", מצטטת השופטת ד"ר מיכל אגמון גונן בפסק דינה בעניין ה- Premier League (1636/08), תוך שהיא סוקרת את הקשיים הניצבים בפני בית המשפט הישראלי בדונו בשאלת הסמכות הבינלאומית בקשר עם פעילותו של אתר אינטרנט